Om Unisport

Unisport er i dag den klare markedslederen av sportsutstyr og idrettsfasiliteter i de nordiske landene. Unisport har en pro forma omsetning på 145 millioner euro og 400 ansatte i 6 land. Hovedkontoret ligger i Helsinki. Selskapene som opererer i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia komplementerer hverandre både på produktsiden og geografisk.

Målet er å nå signifikant vekst i salg og bli den ledende Nord-Europeiske One-Stop-Shop partneren hvor sportsfasilitetene bidrar til det beste miljøet for både atleter og tilskuere. 

One Stop Shop

Vår strategi er basert på et omfattende service- og produkttilbud, kvalitet og en sterk posisjon Norden for å levere alle tjenester og løsninger fra et og samme sted, i direkte samsvar med vårt One-Stop-Shop konsept.
Våre nøkkelferdige løsninger tilgjengeliggjør de beste forholdene for både atlet og tilskuer. Sammen kan vi tilby våre kunder en komplett portefølje og totaldekkende servicekonsepter for både innendørs- og utendørs sport. Med design av komplette skreddersydde installasjoner, totaldekkende utstyrsportefølje, produktutvikling i verdensklasse og eksperter i alle ledd, kan vi serve våre kunder på en enda bedre måte og bringe økt verdi til deres aktiviteter gjennom hele produktets livssyklus.

Produksjon

Ved å ha egne produksjonsfasiliteter kan vi garantere den beste mulige kvaliteten på våre produkter og tilby pålitelige leveransetider. Kunstgressproduktene er produsert på vår fabrikk i Alajärvi, Finland, mens majoriteten av  vår sportsutstyrportefølje er produsert i Hjärnarp, Sverige. Ved å ha egne produksjonsfasiliteter muliggjør vi å enkelt tilby skreddersydde løsninger for å dekke våre kunders behov.

Fabrikk i Alajärvi, Finland

fabrikk unisport

kunstgress produksjon unisport

Fabrikk Hjärnarp, Sverige

egen produktion fabrikk hjärnarp sverige unisport

egen produktion fabrikk hjärnarp sverige unisport

“Because we care”

Vi anser bærekraft som en forpliktelse og et ansvar, og sikter alltid mot å gjennomføre vårt arbeid på en så ansvarlig og bærekraftig måte som mulig. Med ESG som en essensiell del av vår strategi, har vi også etablert «Unisport Sustainability Program 2020» som fokuserer på å utvikle enda mer bærekraftige og miljøvennlige produkter og tjenester, i et selskap som ikke glemmer viktigheten av mennesker, etikk og legal etterlevelse.

esg because we care unisport

Live to move. Move to live

Mer enn attraktive idrettsfasiliteter. Mer enn utstyr og løsninger for sport. Vi tror på magien i bevegelse. Vi tror på gleden og verdien av det, og vi mener det er for alle. Ved å bygge attraktive og engasjerende fasiliteter og utstyr, oppmuntrer vi flere til å være aktive – noe som vil bidra til bedret helse og glede i vårt samfunn som et hele. I alt vi gjør, er vår prioritering å hjelpe våre kunder å få folk i bevegelse.

livetomove unisport

 

Kontakt Oss