Armgångsringar


En viktig del för att möta kraven på ökad aktivitet och en omväxlande skoldag är att se till att rörelse och idrott blir en del av elevernas vardag.

Detta ställer allt högre krav på hur dagens skolor inreds och utnyttjas - ofta med utgångspunkt i redan existerande anläggningar som t ex hos Engstrandskolen i Danmark. Här skapades en multiyta där en klättervägg med transparenta plattor, romerska ringar och sittplatser med fönsterutsikt tillsammans förvandlar en lång och tråkig gång till ett spännande rörelserum.  En ganska enkel lösning som ger maximal utnyttjande utifrån de förutsättningar som finns.

Stationer med armgångsringar

  • Romerska ringar för montering i tak.
  • Klätterväggar med Polycarbonat (klätterpaneler).

Vad är fördelen med våra idrottsstationer med armgångsringar?

  • En enkel lösning som inte tar så mycket plats från existerande ytor.
  • Inbjuder barnen till att röra sig utan krav på att vuxna deltar.
  • Ger möjlighet till pulshöjning mellan lektionerna om stationen placeras i närheten av klassrummet.
  • Kräver ingen stor investering eller ombyggnad.
  • En långsiktig och hållbar lösning.
  • Armgångsringarna stärker hela kroppens motoriska utveckling, både för barn och vuxna.

Material för nedladdning

Medarbetare att kontakta

andreas rantzow unisport

Andreas Rantzow

Business Unit Manager / Indoor

Telefon:

+46 (0)431 44 92 21

Land:

Sverige

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss