Vad står EN-Normer och andra kravspecifikationer för inom sportgolv?

En-Normer och andra krav för sportgolv

EN 14904
För att skapa gemensamma riktlinjer kring sportgolv i Norden har en Europeisk standard tagits fram, EN 14904. Denna standard har som mål att nationellt säkerställa sportgolv med bra förutsättningar för idottsutövande samt att minimera risken för skador.

För att ett sportgolv ska vara säkert och ha rätt idrottsliga förutsättningar finns det några egenskaper som är extra viktiga att titta på, stötupptagningsförmåga, deformation och friktion. Förutom att de idrottsliga förutsättningarna ska vara rätt är det även viktigt att se till ett sportgolvs livslängd. Att anlägga ett sportgolv kan vara en dyr investering som därför måste fungera under lång tid framöver med bibehållen prestanda.

Alla sportgolv testas hos certifierade institut.

Stötupptagningsförmåga
Är helt enkelt en produkts förmåga att ta upp stötar när man springer, hoppar och utför verksamhet på ett sportgolv. Ett värde i procent räknas fram. Exempel: en betongplatta som är stenhård har ingen stötupptagning alls och får inte heller något värde. Ju bättre uppbyggnad och svikt på en sportmatta eller konstruktion desto högre värde i stötupptagningsförmåga.

Friktion
Mäter en beläggnings halkighet. Ett sportgolv får inte vara för halt och inte heller för strävt. Den ska ha en perfekt friktion så att man kan röra sig snabbt och ha bra fäste samtidigt som man inte fastnar med foten i golvet.

Deformation
Deformation är ett mått på konstruktionens svikt/mjukhet, dvs hur mycket konsturktionen kan tryckas ner när man springer på golvet.

Vertikal deformation
Vertikal deformation är ett värde på hur mjuk själva ytbeläggningen/sportmattan är.

C4
Den tekniska kravspecifikationenen C4 är den högsta kravspecifikationen som kan sättas på ett sportgolv idag. Sportgolvet som avses är ett kombinationselastiskt sportgolv som består av ett sviktande undergolv och en punktelastisk, sviktande beläggning. Kraven för C4 innebär att hela golvkonstruktionen ska uppfylla en stötupptagning på minst 55%, samt ha en deformation på mellan 2-5 mm enligt EN-14904. Med tiden tappar alla sportgolv i sin totala stötupptagning. För att C4 kravet ska uppfyllas under sportgolvets livslängd, ca 15 år, är det viktigt att välja ett sportgolv som bibehåller en hög stötupptagning under hela sin livslängd. Risken är annars att sportgolvet efter några år tappar i prestanda så att kraven endast uppfyller kriterierna enligt C3 (stötupptagning på 45%). Denna konstruktion rekommenderas till alla typer av gymnastik samt till sporthallar anpassade för alla olika idrotter.

unisport undergolvskonstruktion
 

P1, P2 eller P3
Dessa värden beskriver stötupptagning hos ett punktelastiskt golv, dvs en sportbeläggning med svikt som läggs direkt ovanpå ett hårt undergolv, t ex Taraflex sportmatta direkt på betong. P1 = stötupptagning på 25-35%, P2 = stötupptagning på 35-45% samt P3 = stötupptagning på 45-75%. Ett punktelastisk sportgolv passar utmärkt att lägga till barn som genom sin kroppstyngd endast kan nyttja svikten från själva sportbeläggningen.

taraflex sportgolv unisport

A4
Den tekniska kravspecifikationen A4 är den högsta kravspecifikation som idag kan sättas på ett ytelastiskt sportgolv, dvs ett sportgolv med hård ytbeläggning (trägolv) på en sviktande underkonstruktion.

ytelastiska sportgolv unisport

Att förstå alla tekniska kravspecifikationer kan vara svårt. Tveka inte att höra av dig till oss för råd.

 

Läs mer om våra olika sportgolv >>

Taggad med

ulf jonasson unisport

Ulf Jonasson

Sales Indoor - Sports Flooring

Telefon:

+46 (0)70 773 83 09 +46 (0)418 766 11

Land:

Sverige

Distrikt:

Län: Halland, Skåne

Skicka mail

Tips & råd Visa alla

Vad står EN-Normer och andra kravspecifikationer för inom sportgolv unisport Tips & råd

#Sportgolv

Vad står EN-Normer och andra kravspecifikationer för inom sportgolv?

mobila sportgolv mobilt sportgolv unisport Tips & råd

#Sportgolv

Så byter du enkelt underlag med mobila sportgolv

Fuktig betongplatta - vad ska jag tänka på när jag lägger sportgolv unisport Tips & råd

#Sportgolv

Fuktig betongplatta under sportgolv - vad ska jag tänka på?

Kontakta oss