Generelle salgsbetingelser for idrettsutstyr

Dette er betingelser for salg av løsutstyr og annet utstyr i vår katalog- og utstyrsportefølje, enten gjennom vår nettbutikk eller andre kanaler. Det er viktig for oss at våre kunder er klar over; at prosjekter kan være dekket av andre retningslinjer, lovverk og avtaler bestemt i kontrakt. Kontakt derfor selger eller prosjektleder dersom du har spørsmål angående ditt prosjekt. 

PRISER
Alle priser i våre brosjyrer/kataloger er ekskl. mva. Minimumsbestilling 350,- ekskl. mva. Frakt tilkommer på alle ordrer dersom ikke annet er avtalt. 

TILFREDSHETSGARANTI
Unisport ønsker at alle kunder skal være fornøyde, og nettopp derfor har vi en tilfredshetsgaranti som innebærer at man kan levere tilbake varen innen 14 dager etter levering, og få pengene tilbake dersom man ikke er helt fornøyd. Dette forutsetter at varen er helt feilfri, og at den er pakket i originalemballasjen. All frakt i forbindelse med tilfredshetsgarantien betales alltid av kunden selv. Kundetilpassede produkter, spesialprodukter, innredninger m.m. omfattes ikke av tilfredshetsgarantien.

TILBUD
Tilbud er gjeldende 6 uker fra tilbudsdato hvis ikke annet er angitt. Dersom kunden utelukker varer eller foretar andre endringer i tilbudet, forbeholder leverandøren seg retten til å inngå ny avtale om salgsbetingelsene. Priser gjelder netto, ekskl. mva, emballasje, frakt og forsikringskostnader. Emballasje tas ikke tilbake hvis ikke annet er angitt. Ved sluttsalg forbeholder vi oss retten til å erstatte produktet med likeverdig produkt eller bedre. Endringer i råvarepriser, importpriser og produksjonspriser gir rett til tilsvarende prisendringer, uten forutgående varsel. Prisendringer som skyldes hendelser som leverandøren ikke kan kontrollere, kan skje uten forutgående varsel.

BETALINGSBETINGELSER
Betalingstiden er 14 dager netto hvis ikke annet er angitt. Forsinkelsesrenter debiteres med referanserente +8% ved betaling etter forfallsdato.

REKLAMASJONER
Reklamasjoner må alltid gjøres innen 5 dager etter levering for at mottakeren skal kunne komme med erstatningskrav. OBS: Retur av varer som mottakeren har reklamert på, må kun skje etter godkjenning av Unisport. Reklamasjoner på mangelfull levering, innen 5 arbeidsdager, meldes skriftlig til Unisport ved å rapportere inn avviket i dette skjemaet. Full betaling skal likevel alltid ha skjedd innen 14 dager etter at anmerkningen er utarbeidet av leverandøren. Krav om forsinkelsesbøter eller andre grunner til gjeldende prosjekt, skal finne sted senest 5 arbeidsdager etter at prosjektet er ferdigstilt, og kan maksimalt øke til 5% av ordreverdien.

RETURER
Unisport Scandinavia AS forholder seg til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), som innebærer at angrefristen utløper 14 dager fra den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Frakt og returkostnad tilfaller alltid kunde, men kunden debiteres 100% av varens verdi. Uavhengig av årsaken til returen, må retur av varer kun skje etter avtale med Unisport. Varen må være ubrukt og pakket i originalemballasjen. Spesialproduserte varer eller spesialbestillinger returneres ikke. Returskjema må fylles ut sammen med faktura eller ordrenummer tilhørende bestillingen, og finnes her.

LEVERANSE
Levering skjer innen 1-14 dager hvis ikke annet er angitt, og prosjektrelaterte produkter etter avtale. Ekspressleveringer skjer kun etter avtale med Unisports salgsavdeling, og ved slike leveranser påløper ekstrakostnader som belastes kunden. Leverte varer skal kontrolleres umiddelbart for feil og mangler, og eventuelle avvik rapporteres til sjåfør ved signering av mottak av leveranse på stedet. Varene plasseres på et sted med normal varme og fuktighet, særlig ved lagring og lang tid. Kunden skal oppgi leveringsinformasjon og kontaktinformasjon for levering. Det anbefales alltid å oppgi en leveringsadresse som er bemannet mellom 08.00 og 16.00. Ved "bomtur" kan kunden bli fakturert ekstra kostnad. 

MONTERING
Dersom montering inngår, debiteres eventuelle endringsarbeider ekstra. Bestilleren skal påse at det er tilgang til elektrisk strøm og belysning i de aktuelle lokalene, og at dette er i orden slik at montering kan skje effektivt. Montering, el-installasjon og VVS-enheter inngår ikke i leverandørens forpliktelser dersom dette ikke er avtalt spesielt. Heller ikke vasking eller fjerning av eksisterende materiale. Dersom montering ikke kan skje fortløpende, har leverandøren rett til å debitere ekstrareiser og andre kostnader i forbindelse med dette. Ved fullført eller avbrutt montering skal bestilleren besiktige det utførte arbeidet. Eventuelle reklamasjoner skal skje senest 5 arbeidsdager etter montering og fremsettes skriftlig, samt bekreftes av Unisport. Kontrollmål skal kunne tas på stedet 8 arbeidsuker før levering. 

GARANTI
For fabrikasjons- og materialfeil gir leverandøren, dersom ikke annet er oppgitt, 2 års garanti fra leveringsdato. Det forutsettes at varen plasseres i egnet lokale og at man følger instruksjonene for stell som følger med produktet, alternativt anskaffes av leverandøren. Garantien innebærer at leverandøren skal etter eget valg utarbeide feilen eller levere ny likeverdig vare. Leverandøren har ikke ansvar for skader under transport, ved lossing, oppakking, innbæring og utplassering, samt pga. ikke riktig behandling. Sørg for å sjekke leveransen på stedet ved levering og rapporter eventuelle feil og mangler til sjåføren før du signerer på mottatte varer. 

TRANSPORTSKADER
Vær nøye når du tar imot varene. Kontroller alltid at kartongene er hele og uåpnet, og at antall kolli stemmer over ens med den som er angitt på fraktseddelen. Du skal notere alle avvik på sjåførens fraktseddel, og deretter varsle fra til transportselskapet. Ved senere varsling tar ikke transportselskapet imot skade-meldinger, og du må selv betale kostnadene.

EIENDOMSRETT
Forslag, skisser, konstruksjoner, tegninger og andre anbudsbehandlinger er leverandørens eiendom og må ikke uten spesiell tillatelse utnyttes av kunden eller av oppnevnt tredjepart. Varer som leveres er leverandørens eiendom til full betaling er mottatt. 

ENDRINGER I DESIGN, PRIS OG KONSTRUKSJON
Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta endringer i pris, design og konstruksjon uten forutgående varsel. 

ADFERDSKODEKS
Les vår kodeks for opptreden som profesjonell partner her.

Kontakt Oss

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse så god som mulig. Ved å bruke denne siden, godtar du vår personvernpolicy.