Innovativa rörelserum och idrottsrum

Unisport har många års erfarenhet gällande inredning och utformning av idrottsanläggningar för både inom- och utomhusbruk.Vår ambition är att skapa innovativa rörelserum och idrottsrum som ger plats för flera olika idrottsgrenar och inte enbart de traditionella bollsporterna.

Med den kunskap vi har inom idrott och motion kan vi ge er vägledning kring utformningen av innovativa rörelserum och innemiljöer, i förhållande till de utmaningar och krav på daglig rörelse som skolor i dag ställs inför. 

Nya krav på dagens idrottshallar och dess utformning

Dagens fokus på fysisk aktivitet och rörelse har inneburit en förändring kring hur idrottshallar och gymnastiksalar används, samt vilka behov man anser att en idrottshall ska kunna tillgodose.

Det är idag allt viktigare att integrera och möjliggöra för flera olika idrottsgrenar för att kunna motivera flera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

Unisports ambition är att skapa multifunktionella rum där det ges utrymme för flera olika idrottsgrenar utöver de vanliga bollsporter vi annars så ofta anpassar våra gymnastiksalar och idrottshallar för.

Vi hjälper er med helheten

Med lång erfarenhet inom branschen samt unik och bred kompetens inom idrott generellt, hjälper vi er med rådgivning kring inredning och utformning av rörelserum utifrån de utmaningar som idag ställs på våra skolor och idrottshallar kring multifunktionella koncept.

Kontakta oss för vägledning och tankar kring framgångsrika koncept och lösningar. Vi hjälper er med helheten. Från rådgivning till inspirerande och multifunktionella lösningar anpassade för många olika behov.

Material för nedladdning

Inspirationsbiler / referensbilder

andreas rantzow unisport

Andreas Rantzow

Business Unit Manager / Indoor

Telefon:

+46 (0)431 44 92 21

Land:

Sverige

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss