Unisport
Unisport

Kommuner

Vi tycker att nedan punkter är mycket viktiga att tänka på innan beställning av idrottsanläggningar, aktivitetsytor, grönområden, läktarsystem görs (sporthall/fotbollsplan/utegym/spontanidrottsplats etc).


performance
Prestanda – ska verksamheten vara anpassad för bredd- eller elitidrott?
Fråga klubbarna/utövarna som ska använda anläggningen vad de har för önskemål på prestandan.


references
Referenser – gör en ordentlig research och titta på idrottsanläggningar i närområdet. Är de nöjda med leverantören och prestandan på idrottsgolvet / redskapen / konstgräset de har valt?


products
Produkter och garantier – är produkten egentillverkad eller är den importerad? Egentillverkade innebär ofta möjligheter till unika lösningar. Garantitiden kan variera från olika leverantörer och produkter.


service
Underhåll och service – med rätt underhåll och service förlängs livslängden på produkterna väsentligt. Kontrollera att leverantören kan tillhandahålla kompletta servicekoncept samt att de har serviceteam som verkar nära den aktuella anläggningen.


erfarenhet
Erfarenhet – har leverantören lång erfarenhet av installationer sedan tidigare? Har leverantören kunskap om standards, regleringar och specifika bestämmelser? En erfaren leverantör kan oftast ge support i form av ritningar, rådgivning och skräddarsydda lösningar (om behov finns).


miljö
Miljöfrågor - ta reda på om leverantören arbetar aktivt med lösningar med hänsyn till miljön. Undersök om leverantören kan erbjuda tjänster kring upptagning och hantering av gamla produkter och avfall.

Fredrik Mossheden

Business Development & Items +46 (0)431 44 92 32 Sverige

Skicka mail

fredrik mossheden unisport

Anders Bohman

Business Unit Manager Catalogue / Items +46 (0)431 44 92 14 Sverige

Skicka mail

anders bohman unisport
KONTAKTUPPGIFTER
DIN FRÅGA
Kontakta oss