Om Unisport

Unisport är marknadsledande inom idrottsanläggningar och aktivitetsytor i de nordiska länderna. Företaget har ca 400 anställda med en omsättning på 146 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Företagen som är verksamma i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna kompletterar varandra produktmässigt och geografiskt.

Målet är att nå en betydande försäljningstillväxt och att bli en ledande nordeuropeisk helhetsleverantör vars koncept ger de bästa förutsättningarna för idrottare och åskådare.

Produktion

Vår egen produktion garanterar högsta kvalitet och säkerställer leveranser i rätt tid. Vårt konstgrässortiment tillverkas i vår fabrik i Alajärvi, Finland. En stor del av vår sporthallsutrustning tillverkas och monteras i vår fabrik i Hjärnarp, Sverige. Vår egen tillverkning möjliggör unika och kundanpassade lösningar utifrån våra kunders specifika behov.


Fabriken i Alajärvi, Finland

fabrik alajärvi finland unisport
turf production alajarvi

Fabriken i  Hjärnarp, Sverige

own production
own production

 

Because we care

Vi betraktar hållbarhet som en skyldighet och strävar efter att göra affärer på det mest ansvarsfulla och hållbara sättet. Med ESG som en väsentlig del av vår strategi har vi etablerat Unisport Sustainability Program 2020 som fokuserar på att utveckla mer hållbara processer, produkter och tjänster som på ett positivt sätt bidrar till samhälle, miljö och människors hälsa och säkerhet.

esg hållbarhetsmål because we care unisport

Live to move. Move to live.

Mer än attraktiva idrottsanläggningar. Mer än utrusning och lösningar för idrott och lek. Vi tror på rörelsens magi, på att inspirera människor och hjälpa dem att hitta glädjen i sina aktiviteter.

Genom att anlägga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar uppmuntrar vi människor till aktivitet och rörelse, vilket leder till bättre hälsa i samhället som helhet. Vår högsta prioritet är att hjälpa våra kunder att få människor att vara aktiva.

livetomove movetolive unisport

Kontakta oss