DiscGolf

DiscGolf er et relativt nytt konsept som bygger på de samme tankene som golf, men med frisbee. Diskgolf kan installeres i parkmiljøer, skoleområder eller byrom med naturlig vegetasjon og er et lavterskel aktivitetstilbud for alle. Ønsker du spesifikk produktinfo kan du se vår Webshop >

DISCGOLFBANE
Banedesign gjøres ved å nøye kartlegge området. Selve installasjonen har svært liten innvirkning på naturområder, men må være gjennomtenkt da banen skal tillate "feilkast" eller uforutsette hendelser. Den designes også med ulike vanskelighetsgrader som gir banen en variert utfordringsgrad. Når en bane er godt designet vil man oppleve å møte "hull" hvor det kreves ulike kasteteknikker. Det vil si at det er gjennomtenkte variasjoner gjeldende lengde, baneform, vegetasjon, høyde og hellinger. 

En bane burde designes med sikkerhetssoner fra kurven slik at man unngår uhell eller unødvendig farlige situasjoner. En burde derfor tenke på avstand til bygninger, boliger, veier, lekeplasser eller stier. 

discgolf golf unisport

ULIKE FRISBEE'S
En frisbee designes med ulike verdier som indikerer platens prestasjon, vekting, sving og glid. 

Hastighet (1 til 14): omfatter hastigheten frisbee'en beveger seg gjennom luften. Distanseplater har ofte 14 som er den raskeste. Jo høyere verdi, desto høyere hastighet og platen kutter i vinden med mindre motstand og er best når du kaster i motvind. Tregere plater lønner seg å bruke for kortere mer nøyaktige kast. 

Glide (1 til 7): Beskriver diskens evne til å opprettholde høyde og "løft" under kastet. Disker med mer glid er best for nye spillere, og for å produsere maksimal avstand. Disker med lavere glide-verdi er mer nøyaktige under kraftigere vindforhold. 

Turn (+1 til -5): "High Speed Turn" er tendensen disken har til å svinge til høyre i den første delen av kastet. En disk med -1-verdi er mest motstandsdyktig mot å vende seg over, mens en -5 vil få mest mulig sving. 

Fade (0 til 5): "Low Speed Fade" er platens tendens til å holde venstre på slutten av kastet. Fade er klassifisert fra 0-5. En disk som er klasifisert 0, vil falle flatest, mens en disk med verdi 5 vil hekte seg hard til venstre på slutten av kastet. 

 

 

Fortell meg mer
Kontakt Oss