Innebandy

Innebandy finnes i flere aldersbestemte klasser og opererer under bestemmelser og reglement satt av IFF (International Floorball Federation). Leter du etter innebandyutstyr? Ta en titt i vår Webshop >

REGLER - INNEBANDYBANE
Banen skal være 40 x 20 meter og spilles på innsiden av et vant som er 50 cm høyt, med avrundede hjørner. Vantet skal være godkjent av IFF og merket med gyldig godkjenningsmerke (særnorske regler tilsier at vantet skal være godkjent av administrativ myndighet). Minste tillatte banestørrelse er 36 x 18 meter. Målburet skal være godkjent av IFF og skal plasseres på korrekt oppmerking. Åpningen skal vende mot duellpunktet i senter av banen. Underlaget på innebandybanen er ofte sportsgulv.

OPPMERKING - INNEBANDYBANE
All banemerking skal linjeres med 4-5 cm bredde i en godt synlig farge. Midtlinje i senter av banen, parallell med banens kortsider. 

  • Målområde: 4 x 5 meter (2,85 meter fra kortsiden på hver side).
  • Målgård: 1 x 2,5 meter (0,65 meter foran de bakre målområdelinjene.
  • Mållinjer: de bakre målgårdlinjene markerer mållinje - det skal merkes for målstolpen på de bakre målgårdlinjene som sikrer at avstanden merkene er 1,6 meter.
  • Duellpunkter: markeres på midtlinjen - 1,5 meter inn fra vantet. Duellpunktene markeres med kryss (+) som aldri skal overstige 30 cm.

INNEBANDYBALL
Det skal benyttes innebandyball godkjent av IFF. Ballen skal også være ensfarget og skal hverken på innsiden eller utsiden ha en fluoriserende farge. 

INNEBANDYKØLLE
Bladet på innbandykøllen skal aldri være skarpt og skal aldri overstige 30 cm. Innebandykøllen skal være godkjent av IFF og det er tillatt å gjøre en kølle kortere. Det er derimot ikke tillatt i offisielt spill å gjøre andre utbedringer på køllen. Taping av skaftet tillates, men ikke over godkjenningsmerke. 

Fortell meg mer
Kontakt Oss