Ninjabanor

En Ninjabana tar minimalt med utrymme och kan i stort sett sättas upp på alla tänkbara ytor, allt från stora utrymmen till mindre och smalare korridorer.

Det är inte många som kan skryta med att man genofört en Ninjabana. Det kräver bådet styrka, smidighet, starka muskler, koordinationsförmåga samt en god motorisk förmåga.

Det är däremot många som drömmer om att kunna genomföra utmaningen - inte minst bland barn och unga. Nu är det möjligt att skapa Ninjabanor som kan installeras i idrottshallar och skolor i form av moduler som följer rummets storlek samt användarnas ålder och motoriska nivåer. 

Barn vill utmanas
Idrott och rörelse kan genomföras överallt – i idrottshallar och skolornas gymnastiksalar, i klassrum, samlingsrum och i korridorer. Till det behövs lösningar och koncept som inspirerar till enkla rörelsemöjligheter som stärker barn och ungas motoriska utveckling.  När barn utövar idrott på deras fritid finns det ofta en utmaning eller konkurrens i momenten, oavsett vilken idrott det gäller. Dessa element av utmaning och konkurrens får fritt spelrum i en Ninjabana där man oavsett fysisk förmåga, kan öva sig på att genomföra banan tillsammans med sina kamrater, samt testa sin uthållighet och färdigheter som en äkta Ninja.

Olika moduler
En Ninjabana har full flexibilitet och kan byggas upp med olika moduler efter barnens ålder och motoriska utvecklingsnivåer. En bana kan enkelt installeras i redan befintliga rum. Varje modul har en storlek om: H220 x L200 X D100 cm.

Ninjabana går också att få för utomhusbruk.

Ninjabanan - Prisvinnande design
Unisport Ninjabana har vunnit pris som Årets nyhet på HI-messen (Halinspektørforeningens messe) i Danmark.

Kontakta våra medarbetare

andreas rantzow unisport

Andreas Rantzow

Business Unit Manager / Indoor

Telefon:

+46 (0)431 44 92 21

Land:

Sverige

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss